NEMOKAMAS PRISTATYMAS UŽSAKYMAMS NUO 50 EUR!
NEMOKAMAS PRISTATYMAS UŽSAKYMAMS NUO 50 EUR!

Sąlygos ir nuostatos

  1. Bendrosios nuostatos

   1. Šios sąlygos ir nuostatos taikomos BeUnique.eu internetinės parduotuvės pirkėjų (toliau – Klientams) ir Seine OÜ (toliau – BeUnique.eu) teisėms ir pareigoms, kylančioms iš prekių pirkimo www.beunique.eu internetinėje parduotuvėje.
   2. Šios sąlygis ir nuostatos bei teisės ir pareigos, kylančios iš Estijos teisės aktų, taikomos prekių pirkimui arba vartotojo registracijai BeUnique.eu internetinėje parduotuvėje.
   3. BeUnique.eu turi teisę pakeisti šias sąlygas ir nuostatas bei kainas. Pakeitimai bus skelbiami BeUnique.eu tinklalapyje.
  2. Pardavimo sutarties sudarymas

   1. BeUnique parduoda, o Klientas įsigyja prekes www.beunique.eu internetinėje parduotuvėje.
   2. Pardavimo sutartis tarp BeUnique.eu ir Kliento yra sudaroma kai suma, mokama pagal užsakymą ir sąskaitą, yra sumokama į Seine OÜ banko sąskaitą.
   3. Atlikdamas užsakymą ir mokėjimą BeUnique.eu internetinėje parduotuvėje, Klientas patvirtina, kad susipažino su sąlygomis ir nuostatomis, bei su jomis sutinka.
  3. Kainos

   1. Visos kainos BeUnique internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais.
   2. BeUnique.eu turi teisę keisti kainas. Jei Klientas pateikė užsakymą prieš kainų pakeitimą, Klientas moka kainą, nurodomą sąskaitoje užsakymo pateikimo metu. Klientas neturi teisės į kompensaciją už kainų skirtumą.
  4. Užsakymai ir mokėjimai

   1. Klientas gali pasirinkti jam tinkamą mokėjimo būdą: bankinė nuoroda, kreditinė kortelė arba PayPal. Kad patvirtintų užsakymą, Klientas turi sumokėti 100% užsakymo kainos.
   2. Pardavimo sutartis laikoma sudaryta ir užsakymas nedelsiant pradedamas vykdyti, kai Klientas sumoka 100% užsakymo kainos.
  5. Pristatymas ir siuntimas

   1. Po pardavimo sutarties sudarymo (Kliento mokėjimo), BeUnique suruošia užsakymą ir perduoda jį logistikos įmonėms pristatymui.
   2. Pristatymo terminai, nurodyti BeUnique.eu tinklalapyje pradedami skaičiuoti nuo tada, kai Klientas apmoka sąskaitą.
   3. Klientas turi nedelsiant informuoti BeUnique.eu apie pristatymo adreso ar laiko pasikeitimą.
   4. Vėlavimų ir nesusipratimų išvengimas pristatymo metu priklauso nuo informacijos, kurią Klientas pateikia užsakymo metu, tikslumo. BeUnique.eu neatsako už vėlavimus ar nesusipratimus pristatymo metu, jei vėlavimai ar nesusipratimai įvyko dėl to, kad užsakymo metu Klientas pateikė netikslius duomenis.
   5. Visi produktai, pažeisti pristatymo metu yra pakeičiami naujais, išskyrus tuos atvejus, kai pažeidžiama tik pakuotė. Jei produktų pakeisti negalima, BeUnique.eu Klientui grąžina sumokėtus pinigus.
  6. Grąžinimas

   1. Pagal Įsipareigojimų akto 56-1 skyrių, Klientas turi teisę atsisakyti pardavimo sutarties per 14 dienų nuo prekės pristatymo.
   2. Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nepažeistos, originalioje pakuotėje.
   3. Grąžinimo išlaidas apmoka Klientas, nebent prekės grąžinamos dėl defektų arba jos neatitinka užsakymo.
   4. Norėdamas grąžinti prekes,  Klientas turi pateikti laisvos formos prašymą BeUnique.eu el. paštu info@beunique.eu per 14 dienų nuo prekių gavimo. Prašyme turi būti nurodytas Kliento vardas ir pavardė, produkto pavadinimas ir sąskaitos arba užsakymo numeris.
   5. Pinigai Klientui grąžinamo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo dėl grąžinimo gavimo. Grąžinant pinigus už prekes, grąžinamos ir siuntimo išlaidos.
  7. Skundai

   1. Pagal Įsipareigojimų aktą, Klientas turi teisę pateikti skundus dėl produkto neatitikimo pardavimo sutarčiai, nustatyto per dvejus metus nuo produkto gavimo. Laikoma, kad bet kokie neatitikimai, nustatyti per šešis mėnesius nuo produkto pristatymo Klientui, jau egzistavo produkto pristatymo metu, nebent tokia prielaida prieštarautų daikto ar trūkumo pobūdžiui.
   2. Pastebėjus neatitikimus, Klientas apie tai turi informuoti BeUnique.eu el. paštu info@beunique.eu ir pateikti šią informaciją: vardas ir pavardė, kontaktinė informacija, produkto defektai. Pranešimas turi būti pateikiamas per du mėnesius nuo trūkumų pastebėjimo dienos.
   3. BeUnique.eu nėra atsakingi už:
    • jei produkto trūkumai atsirado dėl Kliento kaltės ar neatsargumo;
    • jei neatitikimai atsirado dėl netinkamo produkto naudojimo;
    • dėl įprasto produkto nusidėvėjimo.
  8. Atsakomybė ir Force Majeure

   1. BeUnique.eu yra atsakinga už žalą, sukeltą kitai šaliai, ir Klientas yra atsakingas už žalą, sukeltą kitai šaliai, Estijos teisės aktuose nustatytais atvejais
   2. BeUnique.eu nėra atsakingi už žalą, sukeltą Klientui, arba už pristatymo vėlavimą, jei žalą ar vėlavimą sukėlė aplinkybės, nepriklausančios nuo BeUnique.eu, arba jų nebuvo galima numatyti iš anksto.
  9. Asmeninių duomenų apsauga ir saugumas

   1. Informacija ir asmeniniai duomenys, surinkti lankantis BeUnique internetinėje parduotuvėje, turi būti laikomi konfidencialiais ir negali būti atskleisti trečiosioms šalims.
   2. Užkoduotas ryšys su bankais mokėjimo už prekes metu užtikrina Kliento asmeninių bankinių duomenų apsaugą.
   3. Internetinė parduotuvė Kliento įvestus asmeninius duomenis (įskaitant vardą ir pavardę, telefono numerį, adresą, el. pašto adresą ir banko duomenis) naudoja tik užsakymo įvykdymui ir prekių išsiuntimui Klientui. Kad prekės būtų pristatytos, internetinė parduotuvė perduoda asmeninius duomenis transporto paslaugų teikėjams.
   4. Naujienlaiškius ir pasiūlymus Kliento el. pašto adresu internetinė parduotuvė siunčia tik tuo atveju, jei Klientas išreiškė norą juos gauti, nurodydamas savo el. pašto adresą internetinėje parduotuvėje ir pažymėdamas, kad nori gauti el. laiškus.
   5. Klientas turi teisę atsisakyti pasiūlymų ir naujienlaiškių, siunčiamų jo el. pašto adresu, bet kuriuo metu, pranešdamas mums el. paštu arba sekdamas instrukcijas, esančias el. laiške su pasiūlymu.
   6. Lankydamasis ir naudodamasis BeUnique.eu tinklalapiu, Klientas suteikia aiškų ir sąmoningą sutikimą, kad BeUnique tvarkytų Kliento asmeninius duomenis.
  10. Duomenų apdorojimas ir saugumas

   1. Visi asmeniniai duomenys, gauti apsilankius ir apsipirkus BeUnique internetinėje parduotuvėje, yra laikomi konfidencialia informacija. Išskyrus tuos atvejus, kai kurjeriui reikalingi Jūsų vardas ir pavardė, adresas ir telefono numeris, kad būtų galima pristatyti siuntinį, arba įstatymuose numatytais atvejais.
   2. Užkoduotas duomenų perdavimo kanalas su banku užtikrina asmeninių ir bankinių duomenų saugumą – net ir BeUnique internetinė parduotuvė negali jų pasiekti.
  11. Kitos nuostatos

   1. Nesutarimai ir ginčai, kilę iš sąlygų ir nuostatų vykdymo, sprendžiami derybų tarp šalių būdu. Jei ginčai derybų keliu neišsprendžiami, siekdamas apginti savo teises, Klientas turi teisę pateikti skundą teismui arba Vartotojų apsaugos tarybai. BeUnique.eu, siekdami apginti savo teises, turi teisę pateikti skundą teismui.